WELCOME

WELCOME TO KOZHIKODE.... ന്‍റെ ദുനിയാവിലേക്ക് ഇങ്ങക്കും സ്വാഗതം ....

Thursday, June 16, 2011

നെട്ടാന്തരം പറയിണ ചങ്ങായി :

ഹ നേരത്തെ ബന്നോ? അതെ പണിയൊന്നുല്ലിയാ നേരത്തെ പോരാന്നു കരുതി. അല്ല ഇഷ്ട്ടാ ഇങ്ങനെ ആയാല്‍ എങ്ങിനെയാ കാര്യങ്ങള്‍ നീങ്ങുക? ഹോ അതൊന്നും പറയാണ്ടാ ചങ്ങായി ആലോയിച്ചിട്ടു എനിക്ക് ഒരു എത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്യാ. ന്നാ പിന്നെ ബേറെ എന്തെകിലും നോക്കികൂടെ ഇങ്ങനെ പോയാല്‍ പ്രശ്നങ്ങള്‍ കൂടുകയല്ലേ? അയിനു ആ ഹിമാറിന്‍റെ അടുക്കെന്നു കയിച്ചിലാകേണ്ടേ. കുളിക്കുന്നുണ്ടോ? ഹും കുളിക്കണം അടുക്കളയില്‍ വല്ല പണിയുമുണ്ടോന്ന് നോക്കട്ടെ. ഇങ്ങോട്ട് പോര് അവിടെത്തെ കാര്യങ്ങള്‍ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കറിചൂടാക്കി വെച്ചിടുണ്ട് കുബൂസും മേടിചിക്കിണ്.
എല്ലാ എ.സി. ന്‍റെ ഒച്ചകൂടിക്കിണ് അതൊന്നു ഇറക്കി കയികി ബെക്കണം ബെള്ളിയായ്ച്ച ആകട്ടെ. ഹും ബെള്ളിയായ്ച്ച എല്ലാരും എത്തുമല്ലോ അന്നേരം എളുപ്പത്തില്‍ ഇറക്കാന്‍ പറ്റും.

ഞാന്‍ കുളിക്കട്ടെ നേരത്തെ ബച്ചണം കയിക്കാം ന്നട്ട് ഇന്നലെ കണ്ട സിനിമന്‍റെ ബാക്കി കാങ്ങാം. എടൊ നിക്ക്. ഹും ന്തേയ്‌. ചെറുത്‌ ബേണോ? ങ്ങേ.. മേടിച്ചു ബെചിരിക്കാണോ? എന്തോ ഒരു മൂഡ്‌ ഓഫ്‌. അയിനു ഇതു കുടിച്ചാല്‍ തീരോ? ഹേയ്‌ അതോണ്ടല്ല . ഇതു മൂഡോഫ് ബരുമ്പോള്‍ പതിവാകണ്ട ട്ടോ പിന്നെ അയിനോ നേരംകാങ്ങും. ബയള് പറയാണ്ട് ക്ലാസ്സ് എടുക്ക്. എനിക്ക് ബേണ്ടാ ഞാന്‍ കുളിക്കാന്‍ പോണ്‌. ഹോ അന്നെ കാത്താണ് ഇതുബരേ കുത്തിരുന്നത്‌ ന്നട്ടിപ്പോള്‍ മുപ്പര് നല്ലാളായി ആയിക്കോട്ടെ ഇജു ന്നെ ഇഞ്ഞു ബിളികൂലാലോ? പയരാകല്ലേ.. ഞാനും കൂടികൊള്ളാം.

ഹും അങ്ങനെ ബയിക്ക് ബാ..! ഹും ബയിക്ക് ബെരുതൊക്കെ കാണിച്ചു തെരാം അടിച്ചു വീല്‍ ആയാല്‍ ബെണ്ടാത്തത് പറയരുത് നാട്ടിലെ കാര്യം മുണ്ടരുത്‌. ഇല്ല ഇഷ്ട്ടാ ഇജു ഒയിക്ക് ന്നാ പിടിച്ചോ ആദ്യത്തെ ബെഡി പൊട്ടട്ടെ. ഹോ ഒന്ന് അങ്ങട്ട് ഇറങ്ങി കിട്ടാന്‍ ഏന്താ പണി . ഹും അങ്ങട്ട് ബലിചൂട്. ഹോ കയിച്ചിലായി കടിഞ്ഞിപേറിന്‍റെ താമസെയ്നും ഒന്നങ്ങട്ട് ഇറങ്ങിക്കിട്ടാന്‍. എടൊ നാട്ടിലേക്ക് പിടിച്ചാലോ? ഹും എന്തിനാ ഇപ്പം നാട്ടിക്ക് പായിണേ? എല്ലാ ഒളെകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടി കടഞ്ഞിപേര്‍ പെറിചാലോ? ഓളെ കൊണ്ട് കടഞ്ഞിപേര്‍ അല്ല കടഞ്ഞ പൂ.. ആക്കും നാട്ടിലെ കാര്യം മുണ്ടിയാല്‍. അയിനു ഇജെന്തിനാടാ ചൂടാകിണേ? ആരാ ബടെ ചൂടായ്ത് അന്നോട്‌ ആദ്യം തെന്നെ പറഞ്ഞിക്കിണ് കള്ളടിച്ചാല്‍ നാട്ടിലെ ബിസായം പറയരുത്. ബടിയായിക്കടാ ചെറ്റേ.. അനക്ക് എന്തും ആകാം മറ്റൊല്‍ക്ക് പറ്റൂലാ ഇജൊരു മറ്റെയിലാള്.

എന്തിനാ ചങ്ങായി ബെറുതെ കച്ചറ ഇന്ടാക്കുന്നെ? അന്‍റെ പണി നോക്കി പോടാ പട്ടി. എടൊ ന്‍റെ സബൂറിന്റെ മതുരപല തെറ്റുണ്ടെ പറഞ്ഞേക്കാം. പോടാ ചെറ്റേ. ഹ ഞാന്‍ പൊയ്കോളാം ആദ്യം ഇജു എണീക്ക് കുബൂസു തിന്നാം ഞാന്‍ പ്ലെയിട്ടു കെക്കട്ടെ? പോടാ നായെ ഇജു ഒക്കെ ബെരുമ്പോള്‍തേക്ക് കറിയും ചോറും ഇണ്ടാക്കി ബസി കെക്കി മുന്‍പില് ബെച്ചു തെരാം എന്തേയ് ന്നട്ട് ഇന്‍റെ കുറ്റം പറഞ്ഞു നടന്നോ മുപ്പര്‍ക്ക് എ.സി. തണുപ്പില്ല കറിക്ക് എരിവ്‌ കൂടി എടാ ഉളുപ്പുണ്ടോ അനക്ക് റൂമിന്‍റെ വാടക തന്നിട്ട് മൂന്നു മാസയിലെടാ.

ന്‍റെ പൊന്നാര ചങ്ങായിയെ അവ്സ്യമില്ലാത്ത ബര്‍ത്താനം പറയല്ലേ ന്‍റെ കയ്യില്‍ പൈസ ഇണ്ടെങ്കില്‍ തരാണ്ടിരിക്കോ ഞാന്‍ എപ്പോലെയ്നീം എ .സി ക്ക് തണുപ്പില്യാന്നു പറഞ്ഞത് അതിന്‍റെ ഉള്ളിന്നും ഒച്ച വന്നത് ഇജും കേട്ടതല്ലേ എന്നിട്ട് ഇപ്പം ന്നെ കുറ്റംപറയാണോ?പോടാ .. ചതിയനാണ് നാക്കിടുത്താ കളവോ പറയൊള്ളൂ. ഹ അന്നോട്‌ കളവു പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് പള്ളിയെടുത്ത കൂലിയല്ലേ കിട്ടുന്നത് ചെറ്റേ. എടാ തെമ്മാടിത്തരം പറഞ്ഞാല്‍ അടിച്ചു നിന്‍റെ ചെള്പ്പ പൊളിക്കും ട്ടോ. എന്ത് തെമ്മടിതരാണ്ടാ പറഞ്ഞത് നാറി. പോടാ ചെലക്കാണ്ട് അന്‍റെ പൈസ എങ്ങിനെ പോണതെന്നും എനിക്കറിയാം കണ്ട സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി കള്ള വെടി വെക്കലല്ലേ അന്‍റെ പണി ഇന്നട്ടു പണിയില്ല പൈസയില്ലന്നും പറഞ്ഞു ഓസി അടിച്ചു നടന്നോ.

പോയ്ക്കെട അതൊക്കെ ഇന്‍റെ ഇഷ്ട്ടം ഇജു ആരാ ചോയിക്കാന്‍ ബെറുതെ നെട്ടാന്തം പരഞ്ഞുണ്ടാക്കണോ അനക്ക് ഞാനൊരു പേരിട്ടു നെട്ടാന്തരം പറയിണ ചങ്ങായി ഇപ്പം എണീക്ക് പള്ള പയിക്കിണ് ബല്ലത്തും തിന്നാം ഇഷ്ട്ടാ.

ഹേയ്‌ ബെറ്പ്പിക്കല്ലേ എനിക്ക് ബേണ്ടാ ഇജു കഴിച്ചോ. ഹും മുണ്‌ങ്ങാം അനക്ക് ബെണ്ടാങ്കില്‍ എനിക്കും ബേണ്ടാ ലേസം നീങ്ങി കെടക്ക്‌ എനിക്കും ഇബടെ കെടക്കണം ഹമാര്‍ നാട്ടിലെ ചിന്ത ബെച്ചു എന്നെ സൈക്കിള്‍ ചവുട്ടല്ലേ.

ഹോ സൈക്കിള്‍ ചവുട്ടാന്‍ പറ്റിയ മൊതല് എന്നീച്ചു പോടാപട്ടി അന്‍റെ കട്ടില്‍ മേല്‍ കെടന്നോ.
അത് പറ്റൂല എനിക്ക് ഇന്ന് അന്‍റെ കൂടെ തെന്നെ കെടക്കണം ബെള്‍ക്ക് കെടുത്തുന്നു ഞാന്‍ ഉറങ്ങി.
ഡാ എണീക്ക് നേരം ഒരുപാട് ആയി .

ഹേയ്‌ ബെറ്പ്പിക്കല്ലേ. ഏണിയെടാ പണിക്ക് പോണ്ടേ. ഹ പോണം. ന്നാ എണീക്ക്. ഹോ ഇന്നലെ എന്തയ്നും ഇഷ്ട്ടാ ആ സാതനം തിരെ സെരിയില്ല ഒന്ന് അടിച്ചപാടെ ന്‍റെ ഫീസ് പോയി.
എല്ലഡാ ഞാന്‍ വാള്ബെച്ചിനോ? ഹേയ്‌ വാള് ബെചിട്ടില്ല പാമ്പായി നിരഗയനീം.
തല്ലുണ്ടാക്കിയോ? പിന്നെ അല്ലാതെ. ഞമ്മക്ക് ഇതു നിര്‍ത്താം ഇതുപോലെ ആയാല്‍ കഷ്ട്ടകാലതിന്നു ബല്ലത്തും പറ്റിപോക്കും പടച്ചോന്‍ കാത്തോട്ടെ. ന്നാ സെരി ഞാനും നിറുത്തി ചായ റെടി മുഖം കയ്ക്കി കുടിക്കാന്‍ നോക്ക്. ഇജു ചോയിച്ച പൈസ ന്‍റെ പോക്കറ്റിലുണ്ട്‌ അതെടുത്തു നാട്ടിക്ക് അയച്ചിട്ട് പോയാമതി. സെരി അളിയാ... !


No comments:

Post a Comment